Fyrværkerisikkerhed
Få styr på sikkerheden inden nytår!

Royal Fireworks’ fyrværkeri er både lovligt og kvalitetsgodkendt af de danske myndigheder. Alt vores fyrværkeri er produceret af høj kvalitet med en høj grad af sikkerhed for øje.

​Vi har gjort vores for, at du får en festlig og sikker nytårsaften. Vi håber derfor, at du også vil gøre dit til for, at ingen kommer galt af sted, når nytåret skal fejres i selskab med vores fyrværkeri.​

1. Brug beskyttelsesbriller

Fyrværkeri kan give alvorlige øjenskader, men risikoen kan heldigvis minimeres kraftigt ved brug af beskyttelsesbriller. 90% af dem, der får øjenskader nytårsaften, har ikke haft sikkerhedsbriller på. Det viser med al tydelighed, at beskyttelsesbriller virker!

En stor del af øjenskader forårsaget af fyrværkeri sker på tilskuere . Derfor bør alle bære beskyttelsesbriller, selvom man ikke nødvendigvis antænder fyrværkeriet.

​Alle Royal Fireworks-forhandlere sælger smarte sikkerhedsbriller, der er kvalitetsgodkendt af brancheforeningen.

2. Opbevarelse af fyrværkeriet

Fyrværkeriet skal opbevares tørt og utilgængeligt for børn. Hvis du har indkøbt meget fyrværkeri, skal det opbevares forskellige steder. Det er nemlig farligt og ulovligt at opbevare fyrværkeri med mere ind 5 kg Netto Eksplosivstofmængde (NEM) samme sted. Du finder NEM-vægten på fyrværkeriet.

Når fyrværkeriet medbringes udenfor, skal fyrværkeriet opbevares i en pose. Fyrværkeri skal ALDRIG opbevares i lommerne – ej heller mindre fyrværkeriartikler som fx heksehul. Mindre gnister kan sagtens antænde fyrværkeriet, og opbevaring i lommerne kan derfor forårsage store personskader.

3. ​Antænd fyrværkeriet korrekt

Det er vigtigt, at fyrværkeriet antændes og affyres korrekt. 40% af alle personskader forårsaget af fyrværkeri sker på hænderne. Undgå derfor at holde fyrværkeriet i hånden, når det antændes. Det er farligt at forsøge at kaste antændt fyrværkeri, og det er strengt ulovligt at kaste fyrværkeri efter mennesker og dyr!

​Undgå også at læne dig over fyrværkeriet ved antænding – måske går det af, før du tror det! Royal Fireworks opfordrer til, at du bruger følgende sikkerhedsprodukter ved affyring:

Brug tændrør eller glødepinde til antændelse af fyrværkeriets lunte
Brug afskydningsstativ til affyring af raketter og bomberør
Brug en batterifod til afskydning af mindre batterier
… og husk så de førnævnte sikkerhedsbriller!

Alle Royal Fireworks-forhandlere sælger disse sikkerhedsartikler.​

​4. Hold dig fra fuserne

Fyrværkeri der af en eller anden årsag ikke affyres korrekt, indeholder en fejl. Dette kaldes en fuser. Forsøg aldrig ikke at antænde fusere igen, da fyrværkeriet kan sprænge pludseligt.​

Når du er helt sikker på, at fyrværkeriet ikke er antændt, skal fyrværkeriet behandles som farligt affald. Vi anbefaler, at fyrværkeriet fjernes med skovl og spand.

5. Undgå ulovligt fyrværkeri

Royal Fireworks’ artikler er lovlige og kvalitetsgodkendte, men vi ønsker alligevel at fraråde vores kunder fra at købe ulovligt fyrværkeri. Ulovligt fyrværkeri er som hovedregel af en dårlig kvalitet, hvilket kan medføre uventede eksplosioner og utilregnelig affyring.

​Undgå også at forsøge at producere dit eget fyrværkeri. Det er ligeledes farligt at forsøge at ændre på kvalitetsgodkendte og lovlige fyrværkeriartikler. Hvis fyrværkeriet går i stykker, skal fyrværkeriet håndteres som farligt affald – du må med andre ord ikke forsøge at reparere ødelagt fyrværkeri.

6. ​Alkohol og fyrværkeri er en dårlig cocktail

Sikkerhedsstyrelsen og Royal Fireworks anbefaler, at man nytårsaften udnævner en “fyrværkerimester”, som står for affyringen og holder sig ædru indtil fyrværkeriet er skudt sikkert af. Det gør oplevelsen både mere sikker og sjov for alle festens deltagere.

​Husk også at være et godt forbillede for de mindreårige. Børn under 18 år skal hjælpes med affyring af fyrværkeri. Forældre skal selvfølgelig også følge sikkerhedsrådene – så er der god chance for, at børnene vil gøre det samme ☺

​7. Mere om fyrværkerisikkerhed

Husk altid at læse de instrukser til affyring, der står skrevet på den enkelte fyrværkeriartikel.

​Læs mere om sikkerhed ved håndtering og affyring af fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.fyrvaerkeri.dk